(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
邪魔外道 [未公開]
見外 [未公開]
外牆 建築物向外嗰面(量詞:面/層/埲)
外向 鍾意社交,好識同人相處,鍾意結識新朋友
外族 [未公開]
圈外人 [未公開]
外借 [未公開]
外界 [未公開]
治外法權 [未公開]
外圍賽 [未公開]
外來語 從外語借入嘅詞彙(量詞:個)
外侮 [未公開]
外商 [未公開]
室外 建築物出面、冇瓦遮頭嘅地方
前一頁 下一頁