(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
外購 [未公開]
外鈔 [未公開]
外蒙古 [未公開]
外國人 嚟自外國嘅人;其他國家嘅國民
格外 [未公開]
外星人 來自或生活喺地球以外嘅生物,多數指好似人嘅外星生物(量詞:個)
外電 [未公開]
圈外人 [未公開]
外語 有別於母語或者社區共通語嘅語言(量詞:種/門/隻)
不外如是 [未公開]
外母 [未公開]
外家 [未公開]
除此之外 用嚟帶出未提到嘅附加例子、情況、論點
外祖母 母親嘅母親;外婆婆婆
前一頁 下一頁