(beta 公測版本)

查字典

結果:
[未公開]
塌地 [未公開]
屎塌蓋 / 屎塔蓋 [未公開]
榻榻米 / 塌塌米 傳統日式住宅入面,用藺草編織,用嚟舖地用嘅地墊(量詞:張)
一塌糊塗 [未公開]
死心塌地 [未公開]
糟塌 [未公開]
倒塌 [未公開]
崩塌 形容啲建築物冧落黎
前一頁 下一頁