(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
灰塵、塵土
埃及嘅簡稱。
埃及 國家名,國境跨越亞洲同非洲,四大文明古國之一
埃德蒙頓 [未公開]
蘇維埃 [未公開]
山埃 帶有氰離子(CN-)嘅鹼金屬氰化物,或氰化氫(HCN)氣體,帶劇毒;係英文 cyanide 嘅音譯
山埃貼士 錯誤、以致令到相信嘅人失敗嘅提示(量詞:條/個)
塵埃 [未公開]
塵埃落定 表示事情經過曲折變化之後,終於有結果
埃博拉 [未公開]
埃格斯特朗 [未公開]
紐埃 [未公開]
埃塞俄比亞 [未公開]
前一頁 下一頁