(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
[未公開]
請飲咖啡 被帶去廉政公署問話
咖啡因 [未公開]
咖啡糖 [未公開]
咖啡 [未公開]
流啡 [未公開]
哩啡 / 咧啡 [未公開]
闊咧啡 [未公開]
咖啡妹 交通督導員嘅俗稱;咁叫因為香港交通督導員制服以啡色為主色。(量詞:個)
咖啡仔 交通督導員嘅俗稱,尤其是後生嗰啲;咁叫因為香港交通督導員制服以啡色為主色。年紀大一啲嘅交通督導員就叫#咖啡佬,女性則稱為#咖啡妹。(量詞:個)
淝 / fea [未公開]
咖啡師 以沖調咖啡為職業嘅人(量詞:個)
飲咖啡 [未公開]
奶啡 [未公開]
前一頁 下一頁