(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
[未公開]
癡癡呆呆,坐埋一枱 / 痴痴呆呆,坐埋一枱 [未公開]
書獃子 / 書呆子 [未公開]
癡呆 / 痴呆 [未公開]
目瞪口呆 / 目定口呆 [未公開]
天然呆 [未公開]
呆壞帳 / 呆壞賬 呆帳、壞帳嘅合稱,即係逾期未還、刻意拖欠、難以追回嘅債項
呆若木雞 [未公開]
呆滯 [未公開]
發呆 [未公開]
呆鈍 [未公開]
老人痴呆 [未公開]
呆板 [未公開]
呆子 [未公開]
前一頁 下一頁