(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
用嚟否定某種預設或者立場
專登講一啲錯嘅嘢,去誤導其他人;講大話
呃呃騙騙 [未公開]
呃飯食 [未公開]
呃錢呃糧票 騙取他人錢財物品
風水佬呃你十年八年 [未公開]
呃得就呃 [未公開]
偷呃拐騙 [未公開]
呃呃氹氹 / 呃呃𠱁𠱁 [未公開]
睇相佬呃你十年八年 [未公開]
呃人 講大話,講啲假嘅嘢去令人有錯誤嘅理解
呃秤 / 呃稱 用唔準嘅秤去量貨;引申指做交易、幫人做嘢嘅時候交唔足貨
呃神騙鬼 [未公開]
呃蝦條 呃女性氹掂佢同自己進行性行為;「呃#屌」嘅諧音
呃鬼食豆腐 / 氹鬼食豆腐 [未公開]
前一頁 下一頁