(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
突然醒起啲嘢嗰陣,用嚟引起對方注意 (通常帶下降語調)
用喺主題之後,表達說話者對主題貶斥或者鄙視
吖嘛 / 吖嗎 [未公開]
吖笨 [未公開]
牙呀仔 / 牙吖仔 [未公開]
吖嗱 [未公開]
請吖 [未公開]
前一頁 下一頁