(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
重災區 [未公開]
郊區 城市周圍,人煙冇咁稠密嘅地方(量詞:個)
區域 [未公開]
超區 「超級區議會」嘅簡稱,即係香港立法會嘅「區議會(第二)功能界別」,由民選區議員參選及提名,並由全港登記選民選出
區議會 香港嘅行政分區(十八區)嘅諮議組織,每區一個,每屆任期四年,職能、權限好少,算唔上地區議會
社區 [未公開]
十八區 香港區議會嘅18個行政分區,包括位於香港島嘅#中西區、#灣仔 區、#東區、#南區,#九龍 嘅#油尖旺 區、#深水埗 區、#九龍城 區、#黃大仙 區、#觀塘 區,#新界 嘅#葵青 區、#荃灣 區...
特區 [未公開]
特別行政區 [未公開]
社區詞 [未公開]
特區政府 [未公開]
時區 [未公開]
區議員 區議會議員(量詞:個)
前一頁 下一頁