(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
麪包,係一種用五穀磨粉製成嘅麪糰整嘅日常食品,通常係用焗爐加熱製成(量詞:個/塊)
將一啲嘢收喺中間圍實冚好、封住表面
軟身、有開口用嚟裝嘢嘅袋或者封筒
玉荷包 荔枝嘅一種
魚柳包 [未公開]
包生仔 [未公開]
包頭袋 [未公開]
法包 [未公開]
猜包剪揼 [未公開]
包二奶 [未公開]
打包單 [未公開]
水煎包 [未公開]
腸仔包 / 腸仔飽 [未公開]
豬油包 [未公開]
前一頁 下一頁