(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
[未公開]
[未公開]
時刻 時間點或者短時期(量詞:個)
時刻 任何時間
尖酸刻薄 [未公開]
刻不容緩 [未公開]
一時三刻 [未公開]
篆刻 [未公開]
刻骨銘心 [未公開]
雕刻 用尖銳嘅工具改變石頭、木頭等等天然物品嘅形狀,令佢哋有藝術價值
雕刻 以木頭、石頭、玉石等天然物件為材料,用尖銳嘅物件改變佢哋形狀,從而賦予藝術價值嘅作品(量詞:個/件)
即刻 立即;馬上;呢個時刻
刻薄 [未公開]
此時此刻 [未公開]
前一頁 下一頁