(beta 公測版本)
< 返回

《論簫》

作者:林非
日期:2016年2月16日

朋友講一句說話,我覺得真係好精到:日本人玩嘅嘢,越玩越精緻越推越多人中意,大陸玩嘅嘢,越玩越粗糙越玩越無人中意。
 
較之尺八與洞簫,然也。
 
尺八本身係唐代樂器,經遣唐使傳去日本。本身唐尺八係六孔,形制極可能與六孔簫一樣,但日本慢慢演變成今日五孔形制。
 
尺八嘅發聲原理係「外切斜吹口」,口風會沿住外切斜邊向外發散,所以氣聲較多,形成尺八喺口風上變化更多,口風影響音色,角度影響音色及音準,形成尺八音孔雖少,但音色變化豐富嘅特點。音孔少,令尺八雖然可以用口風合成十二律,但音色嘅獨特變化令尺八嘅傳統魅力可以保存,始終十二律其實係西方音樂大行其道嘅產物,咩同主音大小調互換呀,大小調等其實都係西方古典音樂概念,傳統嘅尺八本曲,係着重氣息同音色變化,音高係相對,調性更加係比較適宜用調式去睇,多於大小調。
 
講返洞簫。其實喺唐以後,中國洞簫係按照中國美學概念改良過嘅。後來嘅洞簫吹口係內切,氣息更加集中,音色純淨,符合「正音」嘅儒家美學要求,講求音色純淨柔和,所以喺古代,同琵琶、古琴等形成文人音樂嘅分支,與鼓吹樂,戲曲樂,絲弦樂形成幾個唔同嘅中樂支柱。
 
但洞簫嘅美學,傳統上係比較依附喺琵琶文曲,箏曲同古琴音樂之上,今日流傳嘅洞簫音樂,來自上述兩者嘅音樂養份最為重要,前者有塞上曲(帝女花香夭嘅素材呀),後者有梅花三弄(笛曲變琴曲再返笛簫曲),漁樵問答,憶故人,秋江夜泊,平沙落雁等。
 
今日洞簫分成幾種特性,琴簫保留咗同古琴合奏嘅特色,強調淨、純、靜、正。南簫之中,廣東音樂會用V型吹口嘅木簫,音色集中,結實,福建以至嶺南流行大頭南簫,以桂竹、白竹等為材料,音量較大,音色相對比較「有竹味」,按不同製簫師有不同音色,而以台灣製簫品質最高。但台灣簫明顯受尺八製法及音色影響,時人有謂性能雖佳,但無傳統韻味之說。按傳統音色論,經「尺八化」嘅簫的確音色未免太集中太有線條感,而傳統南簫中最美之音色,乃散中見空靈之聲。
 
此兩者於我看來實無高下之別,而吹簫者當學識同時欣賞兩者。今中國洞簫之發展,應該再加強「洞簫本曲」嘅發展,集合多啲洞簫名曲成為「本曲」,由此去經營發展洞簫美學。

全文 769 字 (唔計英文、空格、標點)