(beta 公測版本)
< 返回

《我喺廣東話!唔好冤枉話我差!》

日期:2014年11月9日

喺咁嘅,當我喺網上見到港語學搞咗嗰廣東話徵文比賽,我真喺勁激動,因為我一直期待嘅畫面終於出現啦!我要去參賽,寫返篇嘢介紹自己!依家好多人以為,用我嚟學中文喺差一等嘅,要用我嗰兄弟普通話嚟學先叫做好,就連香港政府嘅教育局都要將我定義為「一種不是本港法定語言的中國方言」,真喺豈有此理!唔識貨不特只,仲要對我嘅理解目唪唥錯哂,陷我放不義之名!我喺呢度就要同所有人講清講楚,要反駁番嗰班「狗肉官員」,香港只喺有「法定語文」,而無「法定語言」呢回事。唔洗問阿貴,係人都知,我係香港社會之中最俾人用得多嘅語言。香港政府早就喺一九七四年通過咗《法定語文條例》,講到明中、英文都係香港嘅法定語文。而基本法第九條都有白紙黑字寫到明,香港特別行政區嘅行政機關、立法機關同埋司法機關,都可以用中、英文為正式語文。老老實實,我一直喺立法會、各級法院、行政當局以至到市民嘅日常溝通都廣泛流傳咁多年,我自問我嘅重要性同地位都堅過石堅,直頭同人氣高嘅華仔、偉仔有得揮,你話係咪先?
雖然果班「狗肉官員」已經刪咗嗰篇《兩文三語正面觀》嘅謬論,之但係有套教普通話嘅教育電視就將我描繪成妖魔,呢套爛片到依家仲播映緊,繼續教壞哂啲小學生!唉!諗到呢度,我真喺好擔心:如果朝一日愈嚟愈少人學廣東話,更以為我係洪水猛獸,咁點算呢?各位家長呀!我始終都係你地嘅文化根源之一嚟嫁!
提到家長,我明嘅,父母都想細蚊仔學好中文,尤其是唔好犯一啲語文通病,好似喺「口語入文」咁樣,所以就會覺得用普通話教中文會好過我。傻的嗎?千祈唔好咁諗!因為呢嗰諗法根本大錯特錯!好坦白講,我同我兄弟普通話都有口語化嘅問題,譬如話「欺騙」,我叫做「呃人」,我兄弟叫做「坑人」,可見書面語同口語之別,與粵普之別係兩回事嚟!而有啲普通話口語仲帶有濃厚地方色彩,好似喺「串門兒」呢嗰字,其實係造訪,拜訪嘅意思,唔通俾你啲仔女寫落作文簿到就會提昇到文筆質素咩!呢啲兒化字詞,香港人都普遍唔會用(包括埋語文教師),試問如果你迫啲細路咁樣學中文,佢地仲會有學動機、興趣咩?其實,大多小一、二嘅學生都已經有能做好書面語同口語之間嘅轉換,既然「我手寫我口」無大問題,何必另搞一套呢?
唔講好多人唔知,我有九聲(我兄弟得四個咋),其實好配合古代音韻系統嘅特色,所以用我嚟讀唐詩會比我兄弟好好多,尤其突顯到嗰啲詩句格律同埋抑揚頓挫。唔信呀?你查下《粵音韻彙》就知嫁啦!你查完就會知我來頭一嘅都唔細,有唔少騷人墨客嘅詩詩歌賦都用到我!朱熹係其中一位,佢有首詩叫做《觀書有感》,裡頭有一句「問渠那得清如許,為有源頭活水來」,當中嗰「渠」字。咪就係廣東話「佢」嘅意思囉!
講咗咁多,希望大家記得我,同時好好咁運用我,要明白我同我兄弟普通話各有千秋,就唔好褊袒我地其中一個,而歧視另一個。
我喺廣東話!唔好冤杜話我差!

全文 1014 字 (唔計英文、空格、標點)
備註: 港語學第一屆廣東話徵文比賽作品
作者:陶啟來