(beta 公測版本)
< 返回

《哲棍理棍邏輯棍,棍棍混帳;左膠右膠大愛膠,膠膠謬談》

作者:林非
日期:2015年11月15日

哲棍理棍邏輯棍,棍棍混帳
左膠右膠大愛膠,膠膠謬談
 
睇到新聞講巴黎恐襲,好恐怖,願法國堅強,向世界展示佢哋嘅氣概同勇氣,亦願亡者安息,生者勇敢。
 
估唔到咁樣又可以畀班網民拎一大堆嘢出黎嘈。講真係好無謂。好在呢幾日另外有要事要做,唔打泥漿戰,只係講我睇法,可能得罪晒全村人不分左右都未定。
 
首先,事實係巴黎受襲,世界嘅關注係會多啲。呢個係有原因嘅,主要係:咁人哋係強國吖嘛。常任理事國之一喎,文化影響力好大嫁喎。假如話東亞文化或多或少都受中華文化影響,咁法國就有如當年嘅中國一樣。你去其他歐洲國家,往往都係話「呢樣嘢係法蘭西工匠造嘅,所以特別堅」,法國嘅文化實力,喺世界舞台嘅地位,在此可見一斑。
 
而大家喺到高叫話點解對法國咁好時,其實又留意返,喺香港黎講,法國發生嘅事已經係「隔」咗一層,原因?因為唔識法文囉。係呀,世界文化嘅交流,自從巴別塔之後就有樣嘢叫「語言」令唔同文化會有親疏之別嫁,假如當年香港唔係英國殖民地,而係法國殖民地,又或者今日嘅世界霸主唔係講英文嘅美國,而係法國,咁大家對法國恐襲嘅關注又會係另一個層次。呢個係現實問題。即係,我相信南美國家對西班牙嘅消息,關注程度會高過香港對西班牙囉。
 
另外仲有要睇談論事情嘅地方,本身有幾國際化,資訊有幾流通。即係如果你喺北韓,就算同大陸好親,你都未必會留意到咁多大陸嘅事情。
 
即係話,甲地發生嘅事情喺乙地有幾受關注,係好視乎甲乙兩地嘅文化關係,甲地喺世界上嘅重要程度等。而呢啲係好實際嘅事情,唔係話甲地嘅人人命就高貴過不受談論嘅丙地。喂大佬呀,地球都好大下嫁,我關注法國,然後你話我做乜唔關注黎巴嫩,好好好我關注埋黎巴嫩喇好無?你又可以搵到可能剛果民主共和國某條隱世村莊原來發生滅村屠殺,你又可以話我冷血。喂大哥,我連剛果講咩話都唔知呀陰功。所有人命都係平等,但喺接收資訊時我哋無可避免會自動作出排列,唔係話因此我哋見唔到嘅就唔慘呀大哥。
 
所以如果有人鬧你點解只係關注「大國」,其實呢啲人個心態,講到尾往往只係「認叻」:我識得甲乙丙丁容燉共和國嘅內亂呀,咩話你唔識呢個國家?你好井底蛙囉,無天下人文情懷囉,好小家囉,眼光好窄呀。咁。
 
你當我小人之心啦,但我覺得事情係好簡單,無論咩事都係推己及人,老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼,就係咁簡單,凡事都係由自己做起,再「推恩」,故推恩足以保四海不推恩無以保妻子。唔係叫你唔關心其他嘢,而係一步一步黎,而尤其是,你想大家咩都關心,做法係一步步推闊去,而唔係好似玩扑地鼠遊戲咁,你扑(關注)咗一面然後另一面又伸個頭出黎話你果面無扑(無關注)。咁你玩晒啦。
 
越係口講要「世界公民」嘅,其實越係逃避責任,越係將事情變得虛無縹渺,變成「我知道一啲你唔知嘅生僻嘢我好叻叻」嘅偽「國際專家」。

全文 1006 字 (唔計英文、空格、標點)