(beta 公測版本)
< 返回

《創新同改革,只有兩隻字》

作者:散彈一號
日期:2016年8月16日

政治呢家嘢,唔係睇你有幾多份 proposal,唔係你保證乜乜乜。好多人慣咗喺所謂「商界」打滾,就好似褚簡寧咁樣咩都叫人寫份 proposal 你睇。屌,我就淨係知道 waterfall model [1]垃撚圾。你做啲 commodity goods/services/products 就可以寫定計劃,跟足計劃,因為唔會有任何驚喜可言,大家都識得點做,大家都係用同一種做法去做,冇新意,冇驚喜,冇變化。

但如果你係做創新,做改革,你絕對唔可以被「計劃書」限死。(呢個係 startup 界常識,唔係我鳩吹嘅。)創新同改革,只有兩隻字:執生。再講多次。創新同改革,只有兩隻字:執生。再講多次。創新同改革,只有兩隻字:執生。再講多次。創新同改革,只有兩隻字:執生。

創新同改革,只有兩隻字:執生。

出面啲人,尤其係啲所謂「中產」,淨係識問人「點樣保證乜乜乜」,「等我了解咗你個計劃先」。傻的嗎?你喺你人生入面,有咩真係有「保證」架?合約可以毀,承諾可以唔算數,客觀形勢隨時變化,計劃隨時需要靈活改變。

咁有咩唔變?人。人唔會變。係呀,人唔會變。好多時啲人話,某某人變咗好多。其實唔係佢變咗,而係你對認識未夠深,未見過佢呢一面。常言道「三歲定八十」,人唔會變架。所以,要信,一定係信人,而唔係信「計劃」、信「承諾」、信「政治立場」。

愛就係選擇。揀人嚟信,信咗就唔好隨便質疑佢。唔係叫你盲信。你了解咗身邊嘅人,真心咁認識佢,就知佢可唔可信。呢個世界呀,好多人,其實好慘。佢哋成世都冇一個自己信任嘅人。所以,我覺得,我好幸福。

[1]: Waterfall model, 即係 plan 好晒先去做,仲要係 stick to the plan 嗰種

全文 482 字 (唔計英文、空格、標點)