(beta 公測版本)
< 返回

《地鐵角落位逸事(一)》

作者:星爺
日期:2016年7月2日

果日地鐵車廂特別焗,雖然架車唔係多人,我都覺得唞唔到氣。我站頭上車坐咗響角落位,搭咗三四個站,有對情侶手拖手上咗車,個女仔蘿柚挨住我個頭挨緊個塊玻璃。佢著住條白色熱褲,我睇得出佢買細咗一兩個碼,因為條褲就嚟扎唔住佢翹臀嘅軟肉,大腿彷如一條臨崩嘅水壩咁,我隔著塊玻璃都感覺到呢股迫力。

我閂咗電話螢幕,用黑色鏡面繼續睇住佢哋兩個。我發現佢哋兩個打車輪打到有一個節奏,架車行入隧道嘈到拆天嗰陣,佢哋兩個就最激情,兩個人頭忽升忽降,忽左忽右,用嘴唇拉住對方,以舌頭作舞鞋跳探戈。埋站廣播時節奏就變慢,我淨係望到個男人個表情,冇象徵佔有慾嘅淺笑,亦都冇怕人議論咁左望右望,只係好專注咁望住個女仔對眼。如果塊玻璃清啲嘅話我分分鐘可以從佢雙眼睇到女仔個樣。佢哋一快一慢,由站頭搭到站未,行車時濕吻,埋站時換氣,就好似專業樂手咁。

呢個濕吻/運氣嘅循環重複咗九次,佢哋就落咗車。我望下塊起左霧嘅玻璃,用手一抹,原來濕嘅係另一邊。自此之後我就冇坐過角落位。

全文 379 字 (唔計英文、空格、標點)