(beta 公測版本)

查字典

奧匈帝國 歷史國家;由當時嘅奧地利帝國同匈牙利王國聯合而成,第一次世界大戰後解體
經典 指作品可以經得起時間考驗,流存落去,作為某一時代嘅代表、模範
清朝
用晒所有嘢
完全冇任何剩餘(用喺動詞之後,表示動作後嘅結果)
透明;#純淨;冇雜質
總共 全部加埋;表示總值
覓食 動物搵嘢食
表露無遺 一啲都唔掩飾,全部流露晒出黎
口唇 嘴唇嘅另一個講法 (量詞:片)
抽查 抽樣檢查;喺樣本入面抽一啲出嚟檢查
飽和點 一個數值,指某樣嘢嘅量達到呢個數就會滿晒(飽和),再多就容納唔到(量詞:個)
到頭嚟 到最後;通常標誌一個故事最後嘅結局,同埋呢個故事嘅教訓
文房四寶之一;東亞傳統嘅墨係用明膠凝固煤煙或者松煙而成,使用時加水磨成墨水
佗衰家 / 陀衰家 將自己屋企人或者組織嘅成員拉落水;令家人或者組織蒙羞
前一頁 下一頁
(仲有 40968 個未寫好、未公開嘅詞條...)